FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

A felvételi szabályzat megtekinthető itt. >>

 

Tanulmányi kiegészítő foglalkozás (előkészítő) indul 2017. november 14-ei héttől kedden és csütörtökön 15 órától magyar és matematika tantárgyakból. A foglalkozások 15 órától kezdődnek, mindkét tárgyból heti egy alkalommal 60 percig tartjuk (összesen 10-10 alkalom). Díja: tantárgyanként összesen 6.000 Ft. Jelentkezni a gimnázium gazdasági irodájában lehet.

 

A felvételnél 5-6-7. év végi, 8-os félévi irodalom, nyelvtan, történelem, matematika, fizika és idegen nyelv osztályzatokat vesszük figyelembe, kivéve a nyelvi előkészítő évfolyamon. Itt a tanulók 5., 6., 7. év végi és 8. évfolyamos félévi irodalom, nyelvtan, történelem, matematika és idegen nyelv osztályzatait vesszük figyelembe (max. 100 pont). Emellett a központi felvételi írásbeli magyar feladatlap eredményét duplán számítjuk (100 pont).

 

AZ ISKOLA KÓDJA: 035237

Telephely kódja: 001

Tanulmányi területek (tagozatkód):

0001 általános

0003 közbiztonság

0004 idegenforgalom

0006 angol nyelvi tagozat

 

Általános, emelt angol oktatással képzésünk az általános gimnáziumi tantervre épül, azzal a kitétellel, hogy itt a diákok első nyelvként az angolt tanulják emelt óraszámban (heti 5 óra), míg a második nyelv kötelezően a német. (9/A)

Közbiztonsági képzésünket a Budapesti Rendőr-főkapitányság segítségével indítottuk. Az általános gimnáziumi tanterv mellett önvédelmi sportot, valamint jogi és rendvédelmi ismereteket is tanulnak a felvételt nyert diákok. A kötelezően tanult két idegen nyelv közül az angol emelt óraszámú. (9.B)

Idegenforgalmi osztályunkban osztályunkban az első két évfolyamon az általános tantervi órák mellett művelődéstörténetet és idegenforgalmi fölrajzot is tanulnak tanulóink. A harmadik tanulmányi évtől a diákok választhatnak az érdeklődésüknek megfelelően az utazás és turizmus, illetve a gazdasági ismeretek tantárgyak közül. Az első idegen nyelvet (angol) emelt óraszámban tanítjuk. (9.C)

Nyelvi előkészítő évfolyam: az ide jelentkező tanulók ötéves képzésben vesznek részt. Az első tanévben heti 14 órában tanulnak angol nyelvet, emellett a második idegen nyelv (spanyol vagy német) tanulását is megkezdik heti 4 órában. Az informatika (4 óra), tanulásmódszertan-önismeret (2 óra), testnevelés és sport (5 óra) tanulása mellett az alapkészségeket igénylő tárgyakból (magyar, matematika) szintentartó, elmélyítő foglalkozásokon vesznek részt. Az előkészítő évfolyam teljesítése után a tanulók az angol nyelvet továbbra is emellett óraszámban tanulják (heti 5 óra), mellette folytatják a második nyelv tanulását (heti 4, majd 5 órában), és általános tantervi képzésben részesülnek. (9. Ny, angol nyelvi specializáció)

Választható második nyelvek: német, spanyol

A nyelvválasztás szabadságát a jelentkezési igények és a csoportkorlátok figyelembe vételével az iskola nyelvi munkaközössége korlátozhatja!

Az iskola sport- és szabadidős tevékenységei: kosárlabda-pálya méretű tornatermünkön kívül rendelkezünk jól felszerelt konditeremmel, szabadtéri kézilabdapályával, melyeken egész évben zajlanak a különböző diáksport-események. A tanév során több sportágban is rendezünk házi versenyeket, ezek például az asztalitenisz, kosárlabda, floorball, kispályás labdarúgás. Diáksport Egyesületünk lehetőséget nyújt arra is, hogy tanulóink részt vehessenek a kerületi-, budapesti- és országos diákolimpiák versenyrendszerében, melynek nagy hagyománya van, hiszen több sportágban is komoly sikereket értünk el, ezek közül kiemelkedik az úszás és kosárlabda. Iskolánkban működik természetjáró csoport és évente egyszer sítábort is szervezünk.

Az iskola kulturális programjai közül kiemelkedik a Zrínyis hét, amelynek folyamán versenyek, kiállítások, előadások és projektfoglalkozások adnak lehetőséget a tanulóknak képességeik, készségeik fejlesztésére. Az iskola büfével rendelkezik. Ebédelési lehetőséget biztosítunk, a menzai szolgáltatás során a tanulók A, B és C (utóbbi vegetáriánus) menüből választhatnak.

Iskolánkban elektronikus naplózási rendszer működik.

Külföldi kapcsolataink: Hollandia, Svédország, Szlovákia, Spanyolország, Németország Olaszország, Törökország, Csehország. Az angol nyelvet minden tanulónak kötelező tanulnia!

Egyéb képzési lehetőség: ECDL (Európai Számítógépkezelői Jogosítvány) vizsga Autóvezetői jogosítvány megszerzésének lehetősége Felvételi vizsgát nem tartunk.