KÖZPONTI FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

 

A központi felvételi vizsga 2023. január 21-én 10 órakor kezdődik. A vizsgázóknak legkésőbb 9:30-ra meg kell érkezniük a helyszínre (gyülekező az udvaron), ahol személyazonosságukat igazolniuk kell. Ez lehetőleg személyi igazolvány legyen, vagy az azt helyettesítő okirat.

Az udvaron, illetve az aulában megtekinthető majd a terembeosztás, illetve megtekinthető itt. >>

Az épületbe kizárólag a vizsgázók léphetnek be. A kedvezményre jogosultak (BTMN) a második emeleten írják a felvételi vizsgadolgozatot. A vizsga ideje alatt az adott emeletet, illetve az épületet elhagyni nem lehet (aki elhagyja, már nem térhet vissza). A vizsgázóknál lehet étel és ital. Amennyiben egyéb egészségügyi probléma felmerül, azt jelezni kell a titkárságon.

Aki csak a magyar nyelv vizsgát írja meg, az a feladatlap beadása után távozhat. Az írásbeli vizsgán segédeszköz nem használható (kivéve az erre jogosultak). A kedvezményekről szóló határozatokat elektronikusan, vagy postán kiküldjük az érintetteknek.

A pótló vizsga január 31-én 14 órakor lesz. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. A kérelem beadási határideje az előző munkanap 12:00.

A vizsgadolgozatok megtekintése 2023. január 27-én lesz a 3-as teremben 8-16-ig. FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A MEGTEKINTÉSRE 16 ÓRÁIG LEHET SORT KERÍTENI, EZUTÁN MÁR SENKIT NEM TUDUNK AZ ÉPÜLETBE BEENGEDNI. Kérjük készüljenek fénykép készítésére alkalmas telefonnal, mellyel a dolgozatukat lefotózhatják és ez alapján megtehetik esetleges észrevételeiket, melyet a központi nyomtatványon kell megtenni. Fénymásolásra, szkennelésre nincs lehetőség.

Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és - kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén - az értékelésre észrevételt tehet.

A megtekintés utáni reklamációk leadási határideje január 30. 16:00 (személyesen, vagy a reklamacio@zmg.hu email címre beszkennelve, aláírva). Kérjük az észrevételi lapra feltétlenül írjanak e-mail címet!

Észrevételi lap letölthető innen. >>

A pontszámokat tartalmazó „Értékelő lapot” (amelynek másolatát mellékelni kell a felvételi jelentkezési laphoz) a felvételi eljárás szűkös határideje miatt nem küldjük ki postán, hanem az iskola titkárságán lehet átvenni február 6-7-8-án 8:00-15:00 óra között.

SZÓBELI VIZSGÁT INTÉZMÉNYÜNK NEM TART