ÉRETTSÉGI VIZSGA 2021

 

Érettségi vizsgák időpontjai. >>

Írásbeli vizsgák beosztása. >> (hamarosan)

Központi tájékoztató vizsgázóknak (középszint). >>

Központi tájékoztató vizsgázóknak (emelt szint). >>

Tájékoztató az írásbeli érettségi vizsga menetéről, szabályairól. >>

Vizsgázói észrevétel nyomtatvány (középszint). >>

Vizsgázói észrevétel nyomtatvány (emelt szint). >>

Érettségi vizsgadolgozatok megtekintésének beosztása. >>

Érettségi vizsgadolgozatok megtekintésének rendje, szabályai. >>

 

ÍRÁSBELI VIZSGÁK BEOSZTÁSA

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MATEMATIKA

TÖRTÉNELEM

ANGOL NYELV

FÖLDRAJZ

BIOLÓGIA

INFORMATIKA 27-es terem

MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERETEK AZ OLVASÓBAN

MINDEN MÁS VIZSGA A 2-ES TEREMBEN

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÍRÁSBELI VIZSGA MENETÉRŐL, SZABÁLYAIRÓL

Kérjük mindenki olvassa el a diákoknak szóló általános tájékoztatót. >>

Kiegészítés:

Aki beteg, náthás, vagy köhög, az ne jöjjön vizsgázni!

Mindenki hozzon magával tartalék tollakat (kéket, nem zselést, hanem golyóstollat!), papírzsebkendőt.

Érkezés legkésőbb 8:30, a második héttől 7:30. Az első héten 8:15-től lehet felmenni a termekbe. A bejáratnál testhőmérséklet mérés és kézfertőtlenítés történik. A maszk használata az épületben kötelező, kivéve a vizsgadolgozat írása közben a vizsgahelyen a padban (utóbbi esetben ajánlott). Az adminisztráció 30, a tájékoztató 15 perccel a vizsga megkezdése előtt elkezdődik.

Aki korábban érkezik, várakozzon az épületen kívül, megtartva a 1,5 méter távolságot a vizsgázótársaktól.

Aki biztonságban szeretné érezni magát, használjon SAJÁT védőmaszkot és kesztyűt, de érkezéskor a kijelölt bejáratnál lehet majd kapni.

A folyamatos beengedés és a kontaktusok elkerülése miatt aki megérkezik, egyből menjen fel a vizsgatermébe, melyet az alábbiak szerint lehet megközelíteni:

Fszt. 2, 3, 5, 6, olvasó - bejárat a parkoló felől (tanári előtt elhaladva), az iskola megközelítése a Mádi utca felől.

12, 13, 14, 15, 16 - bejárat a főportán keresztül, az iskola megközelítése a tízemeletesek felől.

17, 18, 19, 20 - bejárat a tesi terem oldalbejárata felől, az iskola megközelítése az autóbejárat felől.

Mindhárom bejáratnál lesz 2-2-2 asztal. Az elsőn lesz fertőtlenítő, azt mindenki használja, a másodikon pedig a maszkok. Amíg a helyükre nem mennek a vizsgázók és a vizsga el nem kezdődik, addig mindenki legyen maszkban. A dolgozat írása közben lejjebb lehet csúsztatni, de az az iskolában való közlekedésnél mindenki használja. Ugyanígy a kesztyű is. Amennyiben olyan dolgokhoz kell hozzányúlni, ami közös használatú (helyesírási szótár, mosdóban az ajtó, csap stb.), viselni kell. Kérjük, hogy a védőmaszkot a száj és az orr eltakarásával viseljék az épületben, mellyel a diáktársakat és a tanárokat óvják a fertőzéstől, de azért is, hogy ne vigyenek haza fertőzést, ami családtagjaikat veszélyeztetné. Minden olyan esetben, amikor a vizsgázó elhagyja a helyét, nyomatékosan kérjük a száj és az orr eltakarását, valamint a kesztyű viselését.

Az emeleten a vizsgahelyszín csoportok paravánnal lesznek elválasztva, így az átjárás nem lehetséges.

Érkezés után egyből a kijelölt terembe kell menni és elfoglalni a vizsgahelyet (a terembeosztás itt megtekinthető >>). Ezután az emeletet már nem lehet elhagyni, a folyosón tilos tartózkodni, WC-re csak egyesével lehet menni (a tanári mosdókat is lehet majd használni).

A vizsgaterembe való belépés után a táskákat, kabátokat stb. azonnal le kell tenni a bejárat mellett jobbra.

A padokhoz kizárólag a vizsga során használható eszközöket lehet oda vinni és minimális enni/innivalót.

A belépés után a telefonokat és okoseszközöket KIKAPCSOLVA, nem pedig lenémítva kell az arra kijelölt asztalra rakni. Ha a vizsga alatt az eszköz megszólal, az szabálytalanságnak minősül.

A vizsgadolgozat kitöltését a felügyelőtanár utasítására lehet megkezdeni. Többrészes vizsga esetén a második feladatlap csak az első idejének lejárta után lesz majd megkezdhető.

A dolgozat befejezésekor minden piszkozati lapot át kell húzni, az üres helyeket kihúzni. A feladatlap elején jelölni kell, hogy hány piszkozati és hány tisztázati lap lett mellékelve. Ezt a felügyelő tanár ellenőrzi.

Távozás előtt minden vizsgadokumentumot alá kell írni. A vizsga végén távozni csak engedéllyel és egyesével lehet. Az adminisztráció befejezését mindenkinek a helyén maradva, társaival nem kommunikálva kell megvárnia.

Fontos kérdés a mosdók használata. Az emeleti két szárny el lesz szeparálva egymástól, ahogy a földszint is különálló részleg lesz. A földszinten és a 12-16 termeknél a fiúk a fiú mosdót használják, a lányok a tanárit. A 17-20 termeknél fordítva. Vizsga közben a folyosós koordinálja majd a használatot, mert egyszerre csak egy vizsgázó lehet majd bent, így teljesen mindegy ki melyik nemű mosdót használja, ergó a lány is mehet a fiúba és fordítva. A maszk használata kötelező.

Gyakran ismételt kérdések. >>

 

A szabályok betartását akkor is elvárjuk, ha valaki feleslegesnek ítéli. A vizsga nyugodt lebonyolításának az óvintézkedések betartása is fontos része.

 

VIZSGADOLGOZATOK MEGTEKINTÉSE

A megtekintés időpontja május 31. (A és B osztály) és június 1. (C és D osztály). A megtekintés beosztás szerint történik, mely hamarosan megtekinthető az oldalon.

 

Az érettségi vizsgadolgozatok megtekintésének rendje, szabályai

 

 1. A szaktanárok a kijavított vizsgadolgozatokra rávezetik az általuk javasolt pontszámokat.

 2. A vizsgadolgozatok megtekintése beosztás szerint történik, mely megtekinthető a honlapon.

 3. A betekintés folyamán kötelezően be kell tartani a járványügyi szabályokat (maszk, 1,5 távolság).

 4. A kijelölt tanteremben a belépéskor mindenkinek kötelező fertőtleníteni a kezét, a dolgozatokhoz csak ezután nyúlhat, illetve mindenki 1 padot használhat.

 5. A megtekintés célja a vizsgadolgozatok ellenőrzése, a tanulók egymással nem kommunikálhatnak.

 6. A vizsgázó kérésére a saját vizsgadolgozatáról másolatot kell készíteni, melynek költségeit meg kell téríteni. A másolás díja 30 Ft/oldal.

 7. A vizsgázó a dolgozatáról fényképet is készíthet.

 8. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - adhatja le.

 9. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet előterjeszteni. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 10. A dolgozat megtekintése után az intézmény területét azonnal el kell hagyni.

 11. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető.

 
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
 

Megnéztem a kijavított írásbeli dolgozatomat, és úgy látom, hogy a javító tanár nem pontozott rendesen. Hogyan és mikor tudom ezt jelezni?

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet előterjeszteni. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető.

Az észrevételt az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet megtenni.

Vizsgázói észrevétel nyomtatvány (középszint). >>

Vizsgázói észrevétel nyomtatvány (emelt szint). >>

Ha észrevételt nyújtok be az írásbeli dolgozatommal kapcsolatban, akkor az egész dolgozatot újra javítják, vagy csak az általam megjelölt részeket?

Az írásbeli dolgozat felüljavítása során csak az észrevétellel érintett feladatot javítják újra.

Ha észrevételt nyújtok be, akkor előfordulhat, hogy csökken a pontszámom?

Az írásbeli dolgozat felüljavítása során csak az észrevétellel érintett feladatot javítják újra és az érintett feladat felüljavítása során az eredetileg megállapított pontszámtól pozitív és negatív irányba is el lehet térni.

Az emelt szintű vizsgám kijavított dolgozatát hol tekinthetem meg?

A kijavított dolgozatát is a jelentkezését fogadó középiskolában, tehát nálunk tekintheti meg.

Ha valaki nem tud elmenni, hogy megnézze az érettségi dolgozatát, küldenek-e neki valamilyen értesítést az eredményről? Vagy hol tudja megnézni azt, hogy hány százalékot teljesített?

Ha nem tud megjelenni a megtekintésen, egy szabályos (két tanús) meghatalmazással rokona vagy ismerőse is megtekintheti a kijavított dolgozatot. Természetesen a meghatalmazott másolatot is készíthet a dolgozatról. Ha senki nem nézi meg a dolgozatát, az írásbeli vizsga eredményéről az érettségi vizsgabizottság tájékoztató értekezletén fogják tájékoztatni Önt.

Hová, milyen formában és meddig kell benyújtani, ha emelt szinten érettségizett gyerekünk írásbeli érettségijének átnézése után észrevételünk van?

Az észrevételeket a vizsgázó a megtekintés helyszínén adhatja le az erre rendszeresített nyomtatványom, melyet az igazgató továbbít az emelt vizsga javítójának.

(forrás: oktatas.hu)