SORS BONA ALAPÍTVÁNY

Mérleg, beszámoló, 1% itt. >>

ZRÍNYI ÖSZTÖNDÍJ 2016/2017 2. FÉLÉV

A Sors Bona Alapítvány kuratóriuma a mai napon a pályázati határidőre beérkezett, a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatok közül az elfogadott pontrendszer alapján döntött a Zrínyi-ösztöndíj 2016/2017-es tanév második félévi odaítéléséről. Az alábbi tanulók részesülnek 4500 Ft-os havi ösztöndíjban:

Dudás-Szabó Virág 9. C 75 pont

Csákvári Emese 10. A 70 pont

Szegi Zsófia Zsuzsanna 9. Ny 70 pont

Ágoston Alexa 12.A 65 pont

Józsa Réka Renáta 10. D 65 pont

Németh Bernadett 9. C 65 pont

Slezák Marietta 12. C 65 pont

Vereczkei Zita 12. D 65 pont

Turcsányi Tamara 10. C 60 pont

Varga János 12. D 60 pont

A határozat megtekinthető itt. >>

Az ösztöndíj összegét készpénzben lehet felvenni a gazdasági irodában (18 éven aluliak esetén javasoljuk az osztályfőnököt meghatalmazni, vagy a szülő személyesen is átveheti).

 

ZRÍNYI ÖSZTÖNDÍJ 2. FÉLÉV

A Sors Bona Alapítvány az idei tanévben is meghirdeti ösztöndíj-pályázatát. A pályázatokat egy pontrendszer alapján értékeljük az alábbiak szerint:

Kizáró ok: 4,2 alatti átlag (2016/2017 1. félév számít), igazgatói vagy magasabb fegyelmi fokozat. Az eredmények az aktuális félévre vonatkoznak.

PONTOK:

- Átlag: 4,2 – 0 pont, tizedesenként 5 ponttal emelkedik, kitűnő 40 pont (egy tizedes után vágunk, nem kerekítünk)

- DÖK - aktív részvétel: 10 pont

- Házi tanulmányi-, vagy sportversenyen való részvétel: 5 pont (versenyenként)

- Versenyen, rendezvényen iskola képviselete: 10 pont (alkalmanként)

- Iskolai műsorban való szereplés: 5 pont

- Énekkari tagság: 5 pont

- Végzős tanuló: 5 pont

- Csereprogramban való részvétel: 5 pont

- Gólyatáborban ifivezető: 10 pont

- Szociális helyzet (igazolást kell mellékelni): 3 vagy több gyerekes család 5 pont; 3 vagy több gyerekes, egyedül nevelő szülő 10 pont; 2 gyerekes, egyedül nevelő szülő 5 pont; munkanélküli szülő 5 pont

- Osztályfőnöki vélemény közösségi munkával kapcsolatban: 0-10 pont

Az igénylőlap letölthető innen. >>

A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: FEBRUÁR 17. 12:00

A határidő után beadott pályázatokat formai okok miatt elutasítjuk!

BESZÁMOLÓK

A Sors Bona Alapítvány 2015. évi mérlege, eredménye itt. >>.

 

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról.

 

A Sors Bona Alapítvány ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik 2015-ben adójuk 1 %-val támogatták szervezetünket. Az így befolyt 545.137.- Ft-ot az alapító okiratban meghatározott célokra tartalékoljuk, valamint egy részét a Zrínyi Miklós Gimnázium tanulóira fordítjuk. A teljes összeg felhasználásáról jövőre is tájékoztatjuk Önöket.

 

A Sors Bona Alapítvány célja a gimnáziumban folyó oktatómunka támogatása.

Amennyiben személyi jövedelemadójának 1 %-ával segíteni kívánja az alapítvány tevékenységét, ezúton tájékoztatjuk a szükséges adatokról.

Az alapítvány neve: SORS BONA

Alapítvány Adószáma: 18087578-1-42

 

A Sors Bona Alapítvány működése

 

A Sors Bona alapítványt Nahalkáné Czédulás Margit, A Zrínyi Miklós Gimnázium akkori igazgatója hívta életre 1996. augusztusában. Az alapítvány célja a gimnáziumban folyó oktató - nevelőmunka feltételeinek javításához történő hozzájárulás, az iskolai munka, a tanulás illetve tanítás feltételeinek javítása. Az Alapítvány kiemelt célja a nehéz helyzetű, de kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók anyagi segítése, a tanulók diákcsere és egyéb nyelvtanuló programjainak támogatása, a gimnázium tárgyi felszereltségének korszerűsítése. Az Alapítvány nyitott, ahhoz pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel illetve egyéb vagyoni értékű felajánlással bárki csatlakozhat, akinek az adományát az alapítvány elfogadja. Az adomány elfogadásáról az Alapítvány kuratóriuma dönt az alapító okiratban lefektetett alapelvek szerint. Az Alapítványt az Alapító által felkért kuratórium kezeli. A kuratórium három főből áll, megbízatásuk határozatlan időre szól. A kuratórium dönt az alapítványi vagyon felhasználásáról, a vagyonból történő juttatásokról, a kuratórium ellenőrzi az odaítélt támogatás felhasználását. A juttatások odaítélése pályázat útján történik. A pályázatot évente egyszer a kuratórium írja ki és a gimnázium hirdetőtábláján illetve honlapján teszi közzé. A kuratórium évente kétszer ülésezik, szükség esetén rendkívüli ülést tart. A rendes üléseken készíti el a pályázati kiírásokat, dönt a juttatásokról, értékeli az előző időszak munkáját. Munkaterve a tanév rendjéhez illeszkedik. Szeptember: a beérkezett pályázatok elbírálása, döntés a juttatásokról Február: az előző pályázati időszak értékelése, új pályázat kiírása Az Alapítvány főleg a gimnáziumba járó tanulók szüleinek valamint a gimnázium dolgozóinak személyi jövedelemadójából felajánlott 1%-kal gazdálkodhat. Az elmúlt évek során ebből az összegből került kialakításra a hangulatos olvasóterem, ebből támogattuk a német diákcsere, a görög diákcsere, az alpesi erdei iskola szociálisan hátrányos helyzetű résztvevőit. Az épület nagy nyári felújítási munkálataihoz is hozzájárult az alapítvány, így készülhetett el az épület esztétikus burkolatcseréje.

Budapest, 2005. október 7.