Tanáraink

 

 

Tanár neve

szaktárgy(ak)

Balogh Ábel történelem
Békés Izabella magyar, média, 9.A of.
Billédiné Kertész Gabriella matematika, 9.B of., igh.
Boronkai Eszter ének-zene
Boros Irina fizika
Both Péter  angol
Botlikné Mayer Zsuzsanna informatika, matematika, 12.A of.
Deák Éva angol, német
Dernovics Gábor fizika, történelem
Edényi László  történelem, igazgató 
Faragó Tibor önvédelem
dr. Fazekas Györgyné  angol
Fehér András Tamás földrajz, matematika, 9.C of.
Fekete Ferencné  matematika, fizika, 12.D of.
Hajdu Péter  testnevelés, igh., 12.C of.
Horváthné Imre Ilona  angol, német, spanyol, 10.D of.
Ilyés Annamária testnevelés
dr. Kaposi Napsugár olasz nyelv
Karácsonyi Bettina spanyol
Kertész-Szabó Anikó testnevelés, 11.B of.
dr. Klicász Szpirosz  földrajz, biológia
Koncz Renáta testnevelés
Kripner Mónika  angol
Lukács János  informatika, rendszergazda
Lukácsné Papp Csilla rajz, művészetek
Magyar Ibolya angol, 12.B of.
Melegh Szabolcs történelem
Meyer Herta magyar, 11.D of.
Miklós István  rendvédelem
dr. Nagy Szilvia magyar
Nagy Viktória matematika, 10.B of.
Nemes Tibor angol
Őri Annamária matematika, kémia
Pappné Balla Katalin spanyol
Pataki Antalné matematika
Révész Enkratisz spanyol, német, 9.NY of.
Simon Ildikó  történelem, 10.C of.
Schláth Réka angol
Soós Andrea matematika
dr. Spieszné Somorjai Márta  matematika, fizika, 11.C of. 
Szabó Gyöngyi magyar, 10.A of.
Szabó György  angol, német
Szendi Péter magyar, történelem, 11.A of.
dr. Tarkó Ilona magyar, történelem
Tóth Gyöngyi angol
Turtóczki József biológia
Váradi Petra angol, 9.D of.
Varga Orsolya német
Vizsnyicay Péter gazdasági ismeretek
Weisz Katalin testnevelés
dr. Zsakó Lászlóné  matematika, fizika, informatika

 

Dolgozóink

   
Filáczné Pásztor Ildikó iskolatitkár
Bakosi Valéria gazdasági ügyintéző
Bakosi Magdolna portás
Kántor Tamás pedagógiai asszisztens
Magyar Lajos gondnok
Vukovics Terézia pedagógiai asszisztens