EGY FECSKE HOGY CSINÁL NYARAT?

 

A te világod! Alakítsd!

Napjaink égető problémái közé tartozik:

- környezet szennyezés megállítása

- természeti kincseink megőrzése

- rohamosan apadó természeti erőforrások takarékos felhasználása

- a fogyasztásból felhalmozódó hulladék mennyiségének csökkentése és még rengeteg minden, amivel kezdenünk kellene valamit

A változást mi abban látjuk, hogy először a személyekben kell megfogalmazódnia a ténynek, hogy rajtuk múlik egy élhető jövő építése. És hogy ezt ma kell elkezdeni!

A projektünk célja megismertetni a fiatal generációval a környezetszennyezés kialakulásának okait, következményeit.

Kezdetben a Zrínyi Miklós Gimnázium 9-12 évfolyamos tanulóit szeretnénk bevonni projektünkbe, tudatosítani bennük, hogy a természet nem megfelelő védelme, az erőforrások pazarlása, a fogyasztói hulladékok felhalmozása milyen visszafordíthatatlan károkat okoz. Meg szeretnénk értetni velük, hogy Mindenki felelős és mindenkin múlik. Fel akarjuk ébreszteni bennük a tenni akarást egy olyan ügyért, ami mindenki jövőjét szolgálja. Megfelelő információval fogjuk felruházni őket, hogy magabiztosan felelősségteljesen egy olyan környezettudatos életet kezdjenek el élni, mely példaértékűvé és követendővé válik mindenki számára.

Célunk, hogy közülük kiválasszunk 30 diákot akik személyes tulajdonságaik révén nagy hatással vannak környezetükre, képesek ismereteket átadni, érvelni. A projekt tehát 30 fő középiskolás diák segítségével valósul meg.

A diákok egy teljes körű oktatásban részesülnek a környezetszennyezés, újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés és feldolgozás, környezetvédelem témáikban. Az oktatásban a Zrínyi Miklós Gimnázium földrajz, biológia és kémia szakos tanárai vesznek részt (4 fő), akik a tanösvény tábláinak szakmai anyagát is összeállították. Az oktatás végén a tanulók önállóan is alkalmasak lesznek előadások tartására. Ezáltal nem csak a környezet-tudatosságuk növelésében, hanem egyéb más képességeik magasabb szintre emelésében is segíthetjük őket, mint például kommunikáció, alkalmazkodó-és együttműködő készség. Mindeközben egy olyan tanösvényt alakítunk ki, amelynek egy-egy állomása mutatja be a környezeti problémákat, a lehetséges következményeket, a feladatokat, amik előttünk állnak és az eszközöket, amik segíthetnek a folyamat megállításában. Egyúttal egy új szemléletet teremtenek, amivel újraformálhatjuk, alakíthatjuk, kitisztíthatjuk világunkat, amit tovább kell adnunk.

A tanösvény fizikai megvalósítása a Zrínyi Miklós Gimnázium területén egy önkéntesekből álló csoport segítségével valósul meg. A tanösvény tábláinak tartalmi koncepciója harmonizál az UNESCO által meghirdetett „Globális Célok”-kal. Elősegítik a fenntarthatóságra nevelést a meghirdetett célok eléréséhez.

Az oktatásban részesülő diákok heti két fix nap délután, és előre egyeztetett időpontokban rendelkezésre állnak, hogy a tanösvényt látogatóknak bemutassák, részletes és teljes körű felvilágosítást és felhasználható tudást adjanak át. A tanösvény látogatására a Zrínyi Miklós Gimnázium tanulói (560 fő) mellett, a Kelet-Pesti Tankerület által fenntartott iskolák diákjai számára kínálunk lehetőséget (14.000 tanuló). Célunk, hogy a megvalósítás időtartamában már legalább 1500 tanuló látogassa meg a tanösvényt és vegyen ez által részt egy olyan szemléletformáló beszélgetésen, foglalkozáson, amelyet a kortársai vezetnek. A cél elérése érdekében meghívókat és reklámplakátokat készítünk, melyeket kihelyezünk iskolákba, hogy minél többen ellátogassanak tanösvényünkre, foglalkozásainkra. Középtávú célunk az, hogy 2 éven belül a Kelet-Pesti Tankerületi Központ tanulóinak 50%-a látogatást tegyen a tanösvényhez (kb. 7000 fő).

Szeretnénk bevonni még a környéken élő és tanuló diákokat is egy olyan közösségi munkába, amivel a projekt hasznos részesei lehetnek. Hozzájárulhatnak egy olyan esemény és programsorozat megvalósításához, mely az ő érdekükben az ő javukra történik. A projekt alakulásáról, megvalósulásáról több videó anyagot készítünk, melyek megvalósulása önkéntes fiatalok és média szakos diákok segítségével fog történni. A video anyagok bárki számára elérhetők lesznek weboldalunkon, ezzel is jelképezzük az összetartás és együttműködés fontosságát. Hosszú távú célkitűzések: Minél több diák vagy érdeklődő elérése és olyan gondolkodást átformáló információk átadása a célunk mely, hozzájárul ahhoz, hogy ember és természet még nagyobb összhangban tudjon élni egymással. Olyan csoportok és kisebb- nagyobb közösségek létrehozása, akik együtt már lépéseket fognak tenni a pusztuló természet megvédése érdekében.

This template downloaded form free website templates