TÁBLÁK TARTALMA

 

 

 
 
 
 

1. Tábla

Téma: Egészség és jólét Bemutatja az egészséges életmód fontos területeit, kiterjesztve a szegénység felszámolásának lehetőségeire és az éhezés megszüntetésére. Kiemeli a védőoltások szerepét a fertőzőbetegségek visszaszorításában, az élelmiszer-biztonság fontosságát.

2. Tábla

Téma: Tiszta ivóvíz, alapvető köztisztaság Felhívja a figyelmet a természetes vizek védelmére, bemutatja a természetes vizek és az ivóvizek tisztaságának kapcsolatát. A személyes higiénia és a köztisztaság jelentősége a fertőzésveszély csökkentése érdekében.

3. Tábla

Téma: Megfizethető és tiszta energia Összehasonlítja a nem megújuló energiahordozókat és a megújuló energiaforrásokat. Kitér az előnyökre, hátrányokra, üvegházhatásra, levegőszennyezésre. Hangsúlyozza az energiahatékonyságot és az elégséges energiafelhasználás jelentőségét

4. Tábla

Téma: Felelős fogyasztás és termelés Felhívja a figyelmet a termelés és fogyasztás egyensúlyának fontosságára különösen az élelmiszer- és energiatermelés területén. Hangsúlyozza a tudatos vásárlás fontosságát, bemutatja a hulladékkezelés jelentőségét.

5. Tábla

Téma: Éghajlatváltozás Az üvegházhatású gázok és a klímaváltozás kapcsolatának bemutatása. A klímaváltozás eredetű veszélyek, katasztrófák bemutatása. Megelőző, változást csökkentő lehetőségek feltárása, példák helyi és globális stratégiákra.

6. Tábla

Téma: Óceánok, tengerek védelme Felhívja a figyelmet a vizek klímaszabályozó szerepére, a tengeri erőforrások és a tengeri ökológia jelentőségére. Az óceánok szennyezésének hatása a tengeri, illetve a parti élővilágra.

7. Tábla

Téma: Szárazföldi ökoszisztémák védelme Bemutatja a biodiverzitás jelentőségét, a biodiverzitást veszélyeztető tényezőket ezek kapcsolatát a klímaváltozással. A talajszennyezés és az erdőirtás hatása a biológiai sokféleségre. Az ember és a természet kapcsolata.

8. Tábla

Téma: Összefoglaló tábla Bemutatja, hogy a fenntartható fejlődés összetett folyamat. A bioszféra védelmén túlmutatóan, ezzel összhangban a társadalom és a gazdaság területén megfogalmazott globális célok elérése együttesen járul hozzá a fenntartható fejlődéshez.

This template downloaded form free website templates