A 2012-2013-as tanév rendje

 

Alakuló értekezlet: 2012. augusztus 29. 9h

Pótvizsgák: 2012. augusztus 30. 8h

Szorgalmi idő: 2012. szeptember 3. - 2013. június 14.

Első tanítási nap: 2012. szeptember 3. (hétfő)

Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. (péntek).

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2013 május 2. (csütörtök)

I. félév vége: 2013. január 11. (péntek)

A tanulók ill. szüleik tájékoztatása az első félévi eredményről: 2013. január 18.

Tanítási órák kezdete: 8.25 h illetve 0. óra esetén 7.30 h

Szünetek

Őszi szünet: 2012. október 29 – november 2.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2012. október 27. (szombat)

A szünet utáni első tanítási nap: 2012. november 5. (hétfő)

Téli szünet: 2012. december 27. – 2013. január 2.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2012. december 21. (péntek)

A szünet utáni első tanítási nap: 2013. január 3. (csütörtök)

Tavaszi szünet: 2013. március 28.- április 2.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2013. március 27. (szerda)

A szünet utáni első tanítási nap: 2013. április 3. (szerda)

Tanítás nélküli munkanapok: DÖK nap ( a DÖK döntése alapján - március vagy április hónapban

Tanári kirándulás (2012. október 5.)

Összesen 6 napra van lehetőség

Az írásbeli érettségi vizsgák első hetén a hétfő-szerdai időszakban az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően tanítás nélküli munkanapokat („érettségi szünet”) szervezünk.

Értekezletek

Nyitóértekezlet: 2012. szeptember 10. szerda

Félévi nevelőtestületi értekezlet: 2013. január 21. (hétfő)

Félévi nevelőtestületi értekezlet: 2013. január 21. (hétfő)

Év végi nevelőtestületi értekezlet: 2013. június 26. (szerda)

Nevelési értekezletek: 2012. november 19. (hétfő); 2013. március 18. (hétfő)

Ünnepségek

2012. október 23. (megrendezése október 24-én szerdán)

2013. március 15. (megrendezése március 14.)

Megemlékezések

Aradi vértanúk emléknapja (2012. okt. 6.)

Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 2013. február 25.

Holocaust áldozatainak emléknapja: (2012. április 16.)

Nemzeti Összetartozás napja 2013. június 4.

Szalagavató: 2012. november 24. (Pataky)

Egyéb programok, tevékenységek

Gólyaavatás: 2012. október 5., a DÖK javaslata alapján

Zrínyis hét: 2013. március 22-27. a DÖK javaslata alapján

Ballagás: 2013. május 3. (péntek)

Diákközgyűlés: (DÖK javaslata alapján)

Év végi osztályzatok lezárása: 2013. június 13.

Országos mérések: 2013. máj 29. 10. évfolyam kompetenciamérés

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát 2013.04.03. – 2013.05.28. között fogjuk megszervezni.

A tanulmányokat záró vizsgák rendje

Írásbeli érettségi vizsgák: 2013. május 5 - 27.

Emelt szintű szóbeli vizsgák: 2013. június 6-14.

Középszintű szóbeli vizsgák: 2013. jún.17-28. (hétfő-péntek)

Röpgyűlések napja: hétfő (ebédszünet) ill. feladatok szerint

Nyílt napok: 2012. november 6-7-8. (kedd-csütörtök)

Beiratkozás a 2013-2014-es tanévre: 2013. június 26. 9-13 h

Szülői értekezletek, fogadó órák

Szülői értekezletek: 2012. szeptember 10. hétfő 2013. január 21. hétfő

Fogadóórák: 2012. november 19. hétfő; 2013. január 21.; hétfő 2013. március 18. hétfő;

Tanulmányi kirándulások

12-13. évfolyam: szeptember-október folyamán

Alsóbb évfolyamok: 2013. május 6-i héten a csütörtök-pénteki napokon (május 9-10)

Szülői munkaközösség értekezletei: külön munkarend alapján első alkalom 2011. október 1. (hétfő)