FAKULTÁCIÓ 2024/2025

Tájékoztató a 2024/2025. tanévben indítandó érettségi felkészítő foglalkozásokról (fakultáció). >>

A fentiekben nem szereplő egyéb tantárgyi fakultációs foglalkozásokra is lehet jelentkezni, azonban egyes esetekben a fakultáció indítását csak akkor tudjuk biztosítani, ha legalább 8 fő jelentkezik az adott tantárgyból. Kevesebb jelentkező esetén a fakultáción való részvételt előreláthatólag csak más középiskolában tudjuk lehetővé tenni (ha fogadják), illetve a 11. és 12. évfolyam foglalkozásait egy csoportba vonjuk össze (ez utóbbi a meghirdetett foglalkozásokra is érvényes). Ez a megoldás azonban olyan órarendi problémát vethet fel, amit nem minden esetben tudunk megoldani.

10. évfolyam figyelem! Aki nem választ természettudományos fakultációt, annak az alapórában kell majd választania egy természettudományos tantárgyat.

A fakultációs foglalkozásokra való jelentkezés nem kötelező, de több felsőoktatási intézmény esetén a továbbtanuláshoz legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát kell tenni, illetve plusz pontokat is jelent. Erre a fakultáció nyújt felkészülési lehetőséget.. Jelentkezni az online felületünkön lehet, melynek elérhetőségét e-mailben kiküldjük az érintetteknek.

A jelentkezés határideje 2024. május 20.

1. A tantárgyválasztásnál célszerű több tényezőt figyelembe venni:
– a heti óraszám nem haladhatja meg a 35 órát, ami azt jelenti, hogy a választott fakultációs foglalkozások óraszáma nem lehet több bizonyos mennyiségű óránál. Ez a jövő évi 11. és 12. évfolyamon heti maximum 6 óra fakultációt jelent, ha van közte természettudományos fakultáció, ellenkező esetben heti 4 óra.
– a fakultációs foglalkozás NEM FELZÁRKÓZTATÓ foglalkozás;
– digitális kultúra tantárgy választásánál célszerű a jelentkezés benyújtása előtt az informatika tanárokkal egyeztetni arról, hogy a tanuló meglévő ismeretei birtokában tudja-e teljesíteni a tantárgyi követelményeket;
– a választható érettségi tárgyak közül nem célszerű kettőt megjelölni, hiszen érettségi vizsgát a tanuló feltehetően egyikből fog tenni;
– a 12. évfolyamon indítandó foglalkozásokra is jelentkezni kell, tehát aki az előző tanévben részt vett az adott fakultáción, nem lesz tagja automatikusan a csoportnak. A tanulók szabadon választhatnak a tantárgyak közül, de csak rendkívül indokolt esetben javasoljuk új foglalkozás felvételét;
– belügyi rendészeti ismeretek és a gazdasági ismeretek tantárgyakból érettségizni csak akkor lehet, ha a tanuló a tantárgy 11. és 12. évfolyam fakultációs követelményeit teljesítette.

2. Az elfogadott jelentkezés módosítása rendkívül indokolt esetben szeptember 20-ig lehetséges, az igazgatónak benyújtott kérelem formájában. Az igazgató az osztályfőnök és az illetékes szaktanárok véleményének figyelembevételével dönt a kérelem jóváhagyásáról vagy elutasításáról. A határidő lejárta után beérkezett kérelmeket nem áll módunkban elfogadni, tehát a tanév végéig mindenképpen kötelező a részvétel az eredetileg megjelölt foglalkozásokon. Emelt szintű fakultáció választása esetén csak emelt szintű előrehozott érettségi indokolja az esetleges felmentést. 10. évfolyam figyelem: aki szeptemberben természettudományos fakultációt mond le, az nem választhat utána szabadon alapórában a tantárgyak közül (földrajz, biológia, fizika, kémia), hanem a csoportlétszám alapján fogjuk őt beosztani, emiatt különösen ügyelni kell a választáskor!

3. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelentkezés elfogadása után a fakultációs órákon való részvétel egész tanévben kötelező. Az osztályozás, a mulasztások, azok igazolása a mindenki számára kötelező órákra érvényes elvek szerint történik. Továbbiakban tájékoztatásul közlöm, hogy az órarend-szerkesztés folyamán előfordulhat, hogy két választott fakultáció ugyanabban az időpontban kerül megtartásra. Ebben az esetben a tanuló önhibáján kívül kerül olyan helyzetbe, hogy az egyik fakultációt le kell adnia. Természetesen az erre vonatkozó kérvényeket minden esetben pozitívan bíráljuk el.
Ha a tanuló teljesítménye a tanítási órák 30%-áról való hiányzás miatt nem értékelhető, a továbbhaladás csak a tantestület által engedélyezett sikeres osztályozó vizsga letételével lehetséges. Elégtelen év végi osztályzat esetén javítóvizsga tehető.