FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

A lejátszási sebességet a lejátszó jobb oldalán, alul lehet állítani („fogaskerék” ikon).

SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGÁT NEM TARTUNK!

VÉGLEGES FELVÉTELI LISTA ITT. >>

FELVÉTELI SZABÁLYZAT ITT. >>

NYÍLT NAPOK 2023/2024

Idén is megnyitja kapuit a Zrínyi Gimnázium. 2023. november 6-7-8-án és 13-14-15-én 17 órától igazgatói tájékoztatót tartunk és bemutatjuk, hogy hogyan zajlik az élet iskolánkban. Jelentkezni e-mailben lehet a nyiltnapok@zmg.hu címen. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a jelentkezők nevét és hogy melyik nap szeretne jönni. Családonként egy felnőtt és egy gyermek jelentkezését tudjuk elfogadni.

Gimnáziumunkban október 3-tól tanulmányi kiegészítő foglalkozást (előkészítő) indítunk nyolcadik évfolyamos tanulók részére magyar és matematika tantárgyakból, melynek célja a középiskolai felvételi vizsgára való felkészítés, valamint az ismerkedés intézményünkkel. A foglalkozások díja 12.000.- Ft tantárgyanként, ami 10 alkalmat jelent. A foglalkozások keddenként és csütörtökönként 15:00 órakor kezdődnek és 60 percesek. Jelentkezni az elokeszito@zmg.hu e-mail címen lehet. Fizetni átutalással a SORS BONA Alapítvány 11710002-20083272 számú számlájára lehet a foglalkozások elindulásáig. Készpénzes befizetés az iskola gazdasági irodájában lehetséges 2023. október 4-ig (hétköznapokon 8:00-15:00h között).

Az általános-kommunikáció, a honvéd kadét és a közbiztonsági tagozaton (A és B osztály) a központi felvételi magyar eredményét duplázzuk!
Emellett a felvételnél 5-6-7. év végi, 8. félévi irodalom, nyelvtan, történelem, matematika, és idegen nyelv osztályzatokat vesszük figyelembe. A „jeles” érdemjegy 5 pont, „jó” érdemjegy 4 pont, stb., így maximálisan 200 pont érhető el!

Az angol nyelvi specializáció (C) és az angol nyelvi előkészítő (Ny) évfolyamon a felvételnél 5-6-7. év végi, 8. félévi irodalom, nyelvtan, történelem, matematika és idegen nyelv osztályzatokat vesszük figyelembe (ötös érdemjegy 5 pont, négyes érdemjegy 4 pont stb., így 100 pont érhető el). Emellett a központi magyar és matematika felvételi eredményét számítjuk. (100 pont). Így itt is maximálisan 200 pont érhető el!

AZ ISKOLA KÓDJA: 035237 

Tanulmányi területek (tagozatkód)

Telephelykód: 001 

Tagozatkódok:

0001 általános és kommunikáció

0002 honvéd kadét

0003 közbiztonság 

0004 angol nyelvi specializáció 

0006 angol nyelvi tagozat

Általános és kommunikációs képzés

A 2021. szeptemberében induló általános tagozat kommunikációs specializációval elnevezésű képzésben a magyar nyelv és irodalom tantárgyat, valamint az első idegen nyelvet (angol) emelt óraszámban tanítjuk. Emellett a mozgókép és média tantárgyat tanítjuk (elméleti és gyakorlati feladatok), mellyel az emelt szintű érettségire készítjük fel a tanulókat. Második idegen nyelv kötelezően a német. (9. A)

Közbiztonsági képzés

Közbiztonsági képzésünket a BRFK-val közösen megtervezett és kivitelezett formában – megismerkednek a rendőri munka alapjaival, a szakma egyes területeinek specifikumaival. A tanulók a mindennapos testnevelés órakeretében önvédelmi oktatásban részesülnek. A belügyi rendészeti ismeretek képzés keretében a közbiztonsági osztály négy éven keresztül tanulja a tantárgyat) a szakmai ismeretekből emelt- vagy középszintű érettségi vizsgát tehetnek. A második idegen nyelv választható. (9. B)

Honvéd kadét képzés

Gimnáziumi képzésünk a hagyományos gimnáziumi tanterv szerint zajlik. Emellett honvédelmi alapismeretek tantárgyat tanulnak a diákok, melyből érettségi vizsgát tehetnek. Jó tanulmányi eredmény és példás magatartás esetén ösztöndíjat kaphatnak e tagozat tanulói. (9. B)

Angol nyelvi specializáció

A 2021-től induló négy évfolyamos angol nyelvi képzésben az első idegen nyelvet emelt óraszámban tanítjuk. Az első idegen nyelv tanítása során a kimeneti követelmény a középfokú nyelvvizsga. A szabadon tervezhető órakeretben a matematika (cél a matematikai-logikai gondolkodás fejlesztése) és a magyar nyelv és irodalom tantárgyat tanítjuk. A tanulók számára a 10. évfolyam végén angol nyelvi vizsgát szervezünk. Az angol nyelvből emelt szintű érettségire készítjük fel a tanulókat. A második idegen nyelv választható. (9. C)

Angol nyelvi előkészítő osztály 

Az ide jelentkező tanulók ötéves képzésben vesznek részt. Az első tanévben heti 14 órában tanulnak angol nyelvet, emellett informatikát (4 óra), második idegen nyelvet (német vagy spanyol, heti 4 óra), tanulásmódszertan – önismeretet (2 óra), testnevelést (5 óra) tanulnak, valamint az alapkészségeket igénylő tantárgyakból (magyar, matematika) szinten tartó, elmélyítő foglalkozásokon vesznek részt. Az előkészítő évfolyam végén szintvizsgát tesznek angolból, majd az angol nyelvet továbbra is emelt óraszámban (5 óra) tanulják. (9. Ny, majd 9. D) 

Választható második nyelvek: német, olasz, spanyol 

A nyelvválasztás szabadságát a jelentkezési igények és a csoportkorlátok figyelembe vételével az iskola nyelvi munkaközössége korlátozhatja!

Az iskola sport- és szabadidős tevékenységei: kosárlabda-pálya méretű tornatermünkön kívül rendelkezünk jól felszerelt konditeremmel, szabadtéri kézilabdapályával, melyeken egész évben zajlanak a különböző diáksport-események. A tanév során több sportágban is rendezünk házi versenyeket, ezek például az asztalitenisz, kosárlabda, floorball, kispályás labdarúgás. Diáksport Egyesületünk lehetőséget nyújt arra is, hogy tanulóink részt vehessenek a kerületi-, budapesti- és országos diákolimpiák versenyrendszerében, melynek nagy hagyománya van, hiszen több sportágban is komoly sikereket értünk el, ezek közül kiemelkedik az úszás és kosárlabda. Iskolánkban működik természetjáró csoport és évente egyszer sítábort is szervezünk.

Az iskola kulturális programjai közül kiemelkedik a Zrínyis hét, amelynek folyamán versenyek, kiállítások, előadások és projektfoglalkozások adnak lehetőséget a tanulóknak képességeik, készségeik fejlesztésére. Az iskola büfével rendelkezik. Ebédelési lehetőséget biztosítunk, a menzai szolgáltatás során a tanulók A, B és C (utóbbi vegetáriánus) menüből választhatnak.

Más országok kultúrájának megismerésére és a nyelvgyakorlásra biztosítunk lehetőséget az Európai Unió által biztosított Erasmus+ pályázattal. Tanulóink workshopokon, kirándulásokon, konferenciákon vesznek részt külföldi fiatalokkal, az adott országok vendégszeretetét élvezve. Az elmúlt években szoros kapcsolatot tartottunk fent görög, német, olasz, lengyel iskolákkal. Ezen kívül nyelvgyakorlási célból programokat szervezünk Spanyolországba, Ausztriába, Angliába.

Egyéb képzési lehetőség: ECDL (Európai Számítógépkezelői Jogosítvány) vizsga Autóvezetői jogosítvány megszerzésének lehetősége.

SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGÁT NEM TARTUNK!