A Sors Bona Alapítvány célja a gimnáziumban folyó oktatómunka támogatása. Amennyiben személyi jövedelemadójának 1 %-ával segíteni kívánja az alapítvány tevékenységét, ezúton tájékoztatjuk a szükséges adatokról. 

Az alapítvány neve: SORS BONA Alapítvány 

Adószáma: 18087578-1-42 

Bankszámlaszáma: OTP 11710002-20083272

KÖZLEMÉNY AZ 1%-RÓL

A Sors Bona Alapítvány ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik 2022-ben adójuk 1 %-val támogatták szervezetünket. Az így befolyt 514.679.- Ft-ot az alapító okiratban meghatározott célokra tartalékoljuk, valamint egy részét a Zrínyi Miklós Gimnázium tanulóira fordítjuk. A teljes összeg felhasználásáról jövőre is tájékoztatjuk Önöket.

ALAPÍTVÁNYUNKRÓL

A Sors Bona alapítványt Nahalkáné Czédulás Margit, A Zrínyi Miklós Gimnázium akkori igazgatója hívta életre 1996. augusztusában. Az alapítvány célja a gimnáziumban folyó oktató – nevelőmunka feltételeinek javításához történő hozzájárulás, az iskolai munka, a tanulás illetve tanítás feltételeinek javítása. Az Alapítvány kiemelt célja a nehéz helyzetű, de kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók anyagi segítése, a tanulók diákcsere és egyéb nyelvtanuló programjainak támogatása, a gimnázium tárgyi felszereltségének korszerűsítése. Az Alapítvány nyitott, ahhoz pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel illetve egyéb vagyoni értékű felajánlással bárki csatlakozhat, akinek az adományát az alapítvány elfogadja. Az adomány elfogadásáról az Alapítvány kuratóriuma dönt az alapító okiratban lefektetett alapelvek szerint. Az Alapítványt az Alapító által felkért kuratórium kezeli. A kuratórium három főből áll, megbízatásuk határozatlan időre szól. A kuratórium dönt az alapítványi vagyon felhasználásáról, a vagyonból történő juttatásokról, a kuratórium ellenőrzi az odaítélt támogatás felhasználását. A juttatások odaítélése pályázat útján történik. A pályázatot évente egyszer a kuratórium írja ki és a gimnázium hirdetőtábláján illetve honlapján teszi közzé. A kuratórium évente kétszer ülésezik, szükség esetén rendkívüli ülést tart. A rendes üléseken készíti el a pályázati kiírásokat, dönt a juttatásokról, értékeli az előző időszak munkáját. Munkaterve a tanév rendjéhez illeszkedik. Szeptember: a beérkezett pályázatok elbírálása, döntés a juttatásokról Február: az előző pályázati időszak értékelése, új pályázat kiírása Az Alapítvány főleg a gimnáziumba járó tanulók szüleinek valamint a gimnázium dolgozóinak személyi jövedelemadójából felajánlott 1%-kal gazdálkodhat. Az elmúlt évek során ebből az összegből került kialakításra a hangulatos olvasóterem, ebből támogattuk a német diákcsere, a görög diákcsere, az alpesi erdei iskola szociálisan hátrányos helyzetű résztvevőit. Az épület nagy nyári felújítási munkálataihoz is hozzájárult az alapítvány, így készülhetett el az épület esztétikus burkolatcseréje.

ZRÍNYI ÖSZTÖNDÍJ 2023/2024. 2. FÉLÉV

A Sors Bona Alapítvány az idei tanévben is meghirdeti ösztöndíj-pályázatát. A pályázatokat egy pontrendszer alapján értékeljük az alábbiak szerint:

Kizáró ok: 4,2 alatti átlag (2023/2024 tanév félévi eredmény számít), igazgatói vagy magasabb fegyelmi fokozat.

PONTOK: – Átlag: 4,2 – 0 pont, tizedesenként 5 ponttal emelkedik, kitűnő 40 pont (egy tizedes után vágunk, nem kerekítünk)

A 2023/2024-es tanév első félévére vonatkozóan:

– DÖK – aktív részvétel: 0-10 pont (DÖK döntése alapján)

– Házi tanulmányi-, vagy sportversenyen való részvétel: 5 pont (versenyenként)

– Versenyen, rendezvényen iskola képviselete: 10 pont (alkalmanként)

– Budapesti, vagy országos tanulmányi- és diákolimpia versenyen továbbjutás 20 pont

– OKTV döntőbe jutás 50 pont

– Iskolai műsorban való szereplés: 5 pont

– Énekkari tagság: 5 pont

– Végzős tanuló: 5 pont

– Csereprogramban való részvétel: 5 pont

– Gólyatáborban ifivezető: 10 pont

– Közösségi munka (nem IKSZ!): 5 pont

– Osztályfőnöki vélemény osztályközösségi munkával kapcsolatban: 0-10 pont

– Szociális helyzet (igazolást kell mellékelni): 3 vagy több gyerekes család 5 pont; 3 vagy több gyerekes, egyedül nevelő szülő 10 pont; 2 gyerekes, egyedül nevelő szülő 5 pont; munkanélküli szülő 5 pont, rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság 5 pont.

 

Pályázó indoklásának tartalma 0-20 pont.

Az ösztöndíj pályázati lap letölthető innen. >>

A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: szeptember 18. 12:00

A határidő után beadott pályázatokat formai okok miatt elutasítjuk!

Az ösztöndíj jelenlegi összege: 5000.- Ft/hó