Zrínyi Miklós Gimnázium - Mentortanár-képzés

TÁMOP 3.1.5-09/A-1/2009-0002

 

Diplomaosztó

Az ünnepélyes diplomaosztó ünnepélyre 2011. július 28-án, 10 órakor került sor. Helyszíne az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Aula Magna terme volt, ami az Egyetem téren található. Ünnepélyes köszöntőjében Dr. Oláh Attila egyetemi tanár, a kar dékánja gratulált a végzett hallgatóknak. Megemlítette, hogy a jelenlevők már legalább második diplomájukat szerezték meg, így személyes példát mutathatnak az élethosszig tartó tanulásra. Javasolta, hogy ne hagyjuk abba a tanulást, kísérjük figyelemmel az egyetem honlapját, mert mindig találhatunk olyan képzéseket, amik hasznosak és érdekesek számunkra. Végül jó egészséget és kellemes pihenést kívánt. A Hallgatói Diákönkormányzat képviselője, Czető Márton gratulált a diplomához és további sok sikert kívánt. Az ünnepségen az ELTE unplugged együttese két művet adott elő. Ezután került sor a diplomák átvételére. Kedves figyelmesség volt a szervezőktől, hogy minden résztvevő a diplomája mellé egy szál rózsát is kapott.

Barcsay Ágnes beszámolója a képzésről. >>

Horváthné Imre Ilona beszámolója a képzésről. >>

Zsakó Lászlóné beszámolója a képzésről. >>

 

A tavaszi félévbe az első képzési alkalom február 11-én volt. Délelőtt felvettük a tantárgyakat, beszélgettünk az első félév végén leadott portfolióról. Délután Takács Gábor, a KÁVA Színház vezetője tartott számunkra egy különleges workshopot. Az Akadályverseny című film után beszélgettünk, vitatkoztunk a filmről, aminek témája az iskola, demokrácia, tekintély volt. A félév során három módszertani napon kellett részt vennünk, ebből egynek szakunknak megfelelő módszertani órának kellett lenni és minősített aláírást kellett belőle szerezni, a másik kettőt szabadon választhattuk, így más szakok módszertanába is betekinthettünk. A szakmódszertani órák mellett voltak olyan foglakozások is, melyeken az egész csoport részt vett és a tanári munkához fontos témákról volt szó:

02.18. Fegyelem az iskolában: Kolozsvári Judit iskolapszichológus

03.04. IKT eszközök az iskolában: Lévai Dóra tanársegéd

03.18. Tréning az együttneveléshez kapcsolódóan: Kende Judit szakpszichológus

04.01. Konfliktus megoldási stratégiák: Hunyady Györgyné főiskolai tanár

04. 15. Szubkultúrák az iskolában: Szabó Csilla középiskolai tanár, doktorandusz A szakdolgozatunkat május 6-ig kellett leadni. Konzulens tanárainktól nagyon sok segítséget, támogatást kaptunk, így mindannyian elkészültünk időre.

05. 20. de. (9 órától) Kolmont Rita igazgatóasszony lesz a vendégünk, egy nehéz terepen folyó iskola munkájáról beszélgethetünk vele. Délután (13 órától) vizsgázunk mi, akik a két féléves mentortanár képzésen veszünk részt. Egy, a képzésünkhöz kapcsolódó témát kell kiválasztani és 20 percben bemutatni. Május 27-én reggel 9-kor kezdődik a szakdolgozatok védése. A szakdolgozatunkat kell ismertetni és megvédeni.

Október hónapban is változatos volt a képzés programja, sok elméleti és gyakorlati kérdésre kaptunk választ. Meghirdetésre kerültek a szakdolgozati témakörök, amikből november 15-ig ki kell választanunk a nekünk megfelelőt, de önállóan is lehet témára, témavezető személyére ajánlatot tenni, csak az a feltétel, hogy a téma kapcsolatban hozható legyen a mentortanár feladataival, kompetenciáival.

2010. október 1.

Délelőtt Jáki Gábor gimnáziumi igazgató helyettes tartott előadást a mentortanár feladatairól. Az előadó nagy tapasztalattal rendelkezik a vezetőtanárság és a pályakezdők mentorálása területén, így a szükséges elméleti bevető után gyakorlati kérdésekre is választ kaphattunk hiteles forrásból. Feladatot is kaptunk, ami a félévben elkészítendő munkaportfóliónk részét fogja képezni. Délután Dr. Rapos Nóra egyetemi adjunktussal volt óránk, ő a portfólió szerepéről és annak értékeléséről beszélt a tanárképzésben, illetve feladatokat kaptunk, amit csoportos munka keretében kellett megoldanunk. A saját elkészítendő portfóliónkról részletesebben a novemberi közös foglakozásunkon fogunk majd beszélni, Addig össze kell gyűjtenünk a munkaportfólióba szánt anyagot.

2010. október 8.

Délelőtt a Trefort Gimnáziumban láttunk egy vezetőtanár által tartott, magas színvonalú biológia órát, majd megbeszéltük és értékeltük az órán látottakat. Délután bepillantást nyerhettünk a belvárosi nevelési tanácsadó működésébe, sok információt szereztünk a nevelési tanácsadók és az iskolapszichológusok munkájáról, arról, hogy milyen kérdésekben számíthatunk a segítségükre.

2010. október 15.

M. Nádasi Mária professzor asszonnyal tartott interaktív foglalkozást a tanárrá válás folyamatáról. Sikerült a csoporttársainkat még jobban megismerni, ugyanis a foglalkozás elején mindenkinek válaszolni kellett ugyanarra a kérdésre, hogy miért lett tanár. Nagyon érdekes volt a többieket hallgattni. Beszéltünk a tanárrá válás főbb állomásairól, a kiégésről és arról, hogy lehet azt elkerülni, a tudatos tanulásról, a nyílt és zárt oktatásról, a különböző oktatási stratégiákról.

2010. szeptember 20.

A projektben résztvevő kollégák megkapták új notebookjukat, melyhez 3Gb-os mobil internet hozzáférést is biztosítottunk. A képek itt. >>

2010. szeptember 17.

"Dr. Szabó Laura tartott interaktív pszichológia előadást PPP-vel. Az előadáson főleg a serdülőkor és a kibontakozó felnőttkor főbb jellemzőiről volt szó. Beszéltünk többek között az identitás, intimitás, integritás kialakulásáról, a felnőttség kritériumairól, az énkép alakulásáról, a társas kapcsolatok formálódásáról, a házasságok típusairól. A tanárnő ajánlott szakdolgozat témákat és olvasnivalókat fejlődéslélektan témakörből az előadás végén." (Horváthné Imre Ilona)

2010. szeptember 10.

"Beiratkoztunk, megismertük a csoporttársainkat. 15-en leszünk a csoportban, különféle iskolákból érkeztünk, a többség vidékről. A csoport nagy része már tavaly is idejárt, ők pedagógia szakvizsgát is szereznek a képzés végén. Dr. Nádasi Mária professzor asszony üdvözölt minket az ELTE Neveléstudományi Tanszéke részéről és tájékoztatott a képzés szerkezetéről, a szakdolgozat követelményeiről. Az órák péntekenként 9-17 óra között tömbösítve lesznek, egy nap csak egy tantárggyal fogunk foglalkozni az intenzívebb tanulás érdekében. " (Horváthné Imre Ilona)

Képek itt. >>